Bedömning och betyg

Arbetet med bedömning är ett av skolans mest centrala verktyg. Lärare som har en god kompetens inom området bedömning och betyg skapar större möjligheter för elever att nå högre kunskapsnivåer.

Inspirationsplats puff

Inspirationsplatser

Besök en inspirationsplats i bedömning och betyg på en skola. Där får du en presentation av hur kollegorna arbetar och ett tillfälle att diskutera ämnesdidaktik och undervisning.

two stars and a wish

"Two stars and a wish"

Sju lärare har undersökt hur gensvar från både elever och lärare påverkar läs- och skriv-utvecklingen.

lgr 11 samlade kursplaner

Lgr11 samlade kursplaner

Du kan läsa mer om kursplanerna för Lgr11 och ladda hem dokument, via länken här nedanför.