Förskola

http://www.youtube.com/view_play_list?p=498DAFDA9446D666

Karlbergs förskolor

Tid för reflektion på Karlbergs förskolor

När förskolorna lade om planeringen för verksamheten och fick struktur på sina möten tog reflektionen fart. Nu längtar alla till sina fredagar.

Den tredje pedagogen

Den första och andra pedagogen är pedagogen och barnet. Den tredje är miljön. Hur har andra gjort med inne- och utemiljön på förskolan? Läs och se  filmer från andra förskolor och låt dig inspireras.