HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

PS normkritik i förskolanFotograf: Yanan Li

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av fem filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan. Genom att bli medveten om dina egna normer kan du tänka nytt.

Tre halvdagar i höst fick pedagoger, chefer och ledare från förskolor i Stockholm chansen att fördjupa sig i HBTQ, genus och normmedvetenhet. Föreläsningarna ingår i Stockholms stads satsning för att öka kunskap och medvetenhet om normkritisk pedagogik och hölls på Stockholms universitet.

Klara Dolk, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om makt och normer under rubriken Bångstyriga barn- makt och normer i förskolan den 19:e november.

https://www.youtube.com/watch?v=rBThjE_z7Pw

Christian Eidevald, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om normer kring kvinnligt och manligt i förskolan under rubriken Närhet, omsorg och övergrepp den 19:e november.

https://www.youtube.com/watch?v=H6uPkEtpQOg

Anna Olausson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, föreläste under rubriken Att göra sig gällande – Mångfald i förskolebarns kamratkulturer den 25:e november.

https://www.youtube.com/watch?v=ygTGuuqrEN8

Lotta Rajalin, förskolechef i Stockholms stad, föreläste om normmedvetna processer ur ett ledarskapsperspektiv den 25:e november.

https://www.youtube.com/watch?v=x-7snlWYGcA

Veronica Berg Hulthén från HBTQ-familjer, RFSL Stockholm, föreläste om HBTQ och föräldraskap. Föreläsningen finns för tillfället inte tillgänglig filmad.

Kontakt

Om du har frågor om filmerna eller Stockholms stads HBTQ-satsning i förskolan kontakta Isa Ståhl, isa.stahl@stockholm.se

Senast uppdaterad 31 januari 2016