Kalendarium

Heldagsaktiviteter markeras med fullmåne
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lö / Sö
39
1
2
40
3
Workshop Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, F–åk 3
Skriv och läs med Ipad på lågstadiet
Att leda kollegiala samtal, Steg II
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3
Ljud som samarbetspartners - yngre barns ljudutforskande i förskolan
4
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3
Jag är kritisk! (norm och käll)
5
Flerspråkighet i förskolan
Ulrika Aspeflos föreläsning: Barn som väcker funderingar
Varierad undervisning med SMART Board
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3
Öppet hus på Skoldatateket
6
Nätverket för lärare som undervisar nyanlända
7
8
9
41
10
Filmkväll med filmer för årskurs F-6
I väntan på språket - vardagskommunikation från dag ett
Filmkväll med filmer för årskurs 4-vux
Läsinlärning med FonoMix Munmetoden
11
Lärarfortbildning: Kromatografi
Kemiforum
12
Ipad i undervisningen, åk 4-9
Seminarium för deltagare i Läslyftet
13
Kulturombudsträff med lärande samtal som tema
Psykologi för klassrummet
14
15
16
42
17
18
19
Tekniken i skolan
Utbildning: Sagor och böcker som stöd i språkutvecklingen
Informationsmöte om Arete meritering med start i november 2016
20
Informationsträff Läslyftet 2017/18
21
Flerspråkighet i förskolan
Förskoleakademien
22
23
43
24
Språkutveckling - kostnadsfri inspirationsdag i Stockholm
BOK AFTER WORK Barn och böcker
25
Kemiforum
Kulturombudsträff med fantasi och lärande samtal som tema
Fånga allihop? Från Fia med knuff till Pokémon Go på fritidshem
26
Att skriva sig till läsning – ASL
Samtalsledarträff inom Läslyftet/språkutveckling
Samtalsledare Läslyftet träff 2
27
Kodning i förskolan
Vad behövs för att ta steget och anmäla? Konferens om våld och anmälningsplikten
Information om Glada Hudikprojektet
Informationsträff Läslyftet 2017/18
28
iStage 3 – Football in Science Teaching
29
30
44
31
NPF-Skoldagarna 2016

Sök i kalendariet

  1. Nollställ val