Kulan - För att barn och unga växer med kultur

Kulan förenklar skolans och förskolans möte med kulturen och estetiskt lärande. Ta del av utbudet från Stockholms kulturaktörer som är aktuellt, kvalitetsgranskat och sorterat.

Kultur i skolans styrdokument

Läs om kultur i skolans och förskolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdragskolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturplan för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturplan. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa.