Kulan - För att barn och unga växer med kultur

Viktig information till dig som vill boka på Kulan

För att kunna boka behöver du nu en kod. Mejla till support@kulturdirekt.se och berätta vad du heter, ditt mobilnummer, e-post, förskolans/skolans namn, organisationsnummer och faktureringsadress.

När du fått din kod och ska boka går du in på Sök och boka nedan.

Kultur i skolans styrdokument

Läs om kultur i skolans och förskolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdragskolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturplan för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturplan. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa.