Kulan - För att barn och unga växer med kultur

Viktig information till dig som vill boka på Kulan

För att kunna boka behöver du nu en kod. Mejla till support@kulturdirekt.se och berätta vad du heter, din funktion och vilken skola eller förskola du vill boka åt.

När du fått din kod och ska boka går du in på Sök och boka nedan.

Kultur i skolans styrdokument

Läs om kultur i skolans och förskolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdragskolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturplan för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturplan. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa.