Mathematics inside the Black Box- formativ bedömning

http://www.youtube.com/watch?v=q1w_YZQswz8

Vad får jag för betyg på matteprovet?

Betydande forskning visar att formativ bedömning är ett viktigt redskap i arbetet med att öka elevernas lärande. Konkret och konstruktiv återkoppling i undervisningen är ett viktigt verktyg. Two stars and a wish, två bra saker och en önskan.

De brittiska forskarna Jeremy Hodgen och Dylan Williams har föreläst och deltagit i många konferenser inom matematikdidaktik. Deras teorier om formativ bedömning har blivit mycket uppskattade av pedagoger och utvecklare. Utbildningsförvaltningen har översatt deras skrift Mathematics inside the black box- Assessment for learning in the mathematics classroom.

Häftet har delats ut till skolorna i Stockholm under hösten 2010.

Film om Mathematics inside the black box

Vad finns i den svarta lådan? Margareta Oscarsson, utvecklingslärare i matematik, packar upp vad som finns däri och berättar om strategier för ett formativt arbetssätt. Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Margareta presenterar ett antal exempel på hur du som lärare kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet.

Eva-Li Littorin
eva-li.littorin@stockholm.se

 

Vad är formativ bedömning?

Formativ bedömning är den bedömning vars viktigaste syfte är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från bedömning vars huvudsakliga syfte är att övervaka skolor, rangordna elever eller kontrollera kompetenser.

Eleverna redovisar och diskuterar för sin egen skull

Soheila Ghafouri undervisar i matematik i årskurs tre på Skarpnäcksskolan.

- Tankarna runt formativ bedömning känns inte som en nyhet för mig. Det är en bekräftelse på det sätt som jag vill undervisa. Genom att träffas och diskutera befäster vi lärare de kunskaper som vi redan har.

- Mina elever har en loggbok som vi använder hela tiden på mattelektionerna. I den skriver dom upp begrepp, nya ord och reflekterar över sitt eget lärande.

- Jag har också prövat med att låta eleverna förklara matematiska begrepp för varandra i mindre grupper. Tillslut förstod alla.

Black Box- formativ bedömning

Assessment for learning in the mathematics classroom- Bedömning för lärande i matematikklassrummet är en publikation av de brittiska forskarna Jeremy Hodgen och Dylan Wiliams, översättning Margareta Oscarsson. Häftet är en publikation, i utbildningsförvaltningens skriftserie Måluppfyllelse och resultat.

Senast uppdaterad 28 januari 2013