Nyanlända

https://www.youtube.com/watch?v=fgWV41rQROI

Stödlinje för frågor kring nyanlända

Just nu erbjuder Skolverket en stödlinje för frågor kring nyanlända. Alla huvudmän, rektorer och lärare kan ringa 08-527332 00. Linjen är öppen vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.00-15.00.

Det går även bra att skicka e-post till nyanlanda@skolverket.se

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever är ett område som fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Frågor som gäller mottagning, kunskapskartläggning, förberedelsegrupp, förberedelseklass, utslussning, inkludering, årskursplacering, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och så vidare diskuteras flitigt på alla nivåer inom skolväsendet. Allt för att skolan på bästa vis ska kunna tillvarata och utveckla elevernas kunskaper och skapa en god introduktion i det svenska utbildningssystemet och samhället.

Enligt Skolinspektionens definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år.

Från och med 8 augusti ska alla nyanlända elever, årskurs F-9,  till START Stockholm för mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning och hälsosamtal. Ta del av mer information och reviderade rutiner inför läsåret 2016/2017.

Har du frågor kring mottagandet och undervisningen av nyanlända elever? Ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Tipsa

Tipsa oss gärna om material som du tycker ska finnas med här. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se

Ingalill Hägglund

Så ska mottagandet av nyanlända bli likvärdigt

Enligt beslut ska alla grundskolor i Stockholms stad kunna ta emot nyanlända. För att stödja skolorna koordineras arbetet centralt på utbildningsförvaltningen. Ingalill Hägglund, chef för mottagandet, berättar hur det organiseras.

Kunskap och inspiration i arbetet med nyanlända elever

Här hittar du länkar till utbildningsförvaltningens stödmaterial för skolledare och lärare som arbetar med nyanlända elever.

Nätverk för lärare som undervisar nyanlända

Språkforskningsinstitutet erbjuder kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga elever på förskolor och skolor och har bland annat ett nätverk för lärare som undervisar nyanlända och sent anlända.

Framsida kunskapsöversikt

Nyanlända elever – en kunskapsöversikt

Ladda ner Språkforskningsinstitutets kunskapsöversikt om nyanlända elever, som består av sammanfattningar av forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter som rör utbildningen av nyanlända elever.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.