Språkutveckling

http://www.youtube.com/playlist?list=PL902C142E6DB61B5F

Karin Wallin, Eija Kuyumcu och Kristina Ansaldo abetar på Språkforskningsinstitutet

Språkforskningsinstitutet

Arbetar ni språkutvecklande på din förskola och skola? Språkforskningsinstitutet erbjuder kompetensutveckling och strategiskt utvecklingsstöd. Är du intresserad av flerspråkighet i förskolan, genrepedagogik, undervisning av nyanlända elever eller språkutvecklande arbetssätt på fritids- hemmet? Kontakta Språkforskningsinstitutet!

 

Läs- och språksatsningen

Arbetar du och din skola med att utveckla undervisningen i läsning och läsförståelse? Vill du lära dig att undervisa i läsförståelse- strategier och knyta dessa till metakognitiva strategier samt bli säkrare på att bedöma elevers läsning och veta vad forskning säger?

Att skriva sig till läsning med datorns hjälp

Gå på kurs och var med i nätverket för lärare som har börjat använda datorn som skrivverktyg!

Inspirationsplats puff

Inspirationsplatser

Vill du besöka en skola som utvecklar sitt arbete med språkutveckling?

Medioteket en resurs för skolbiblioteken

Nu pratas det skolbibliotek på längden och tvären och diskussionerna går heta i press och sociala medier. Mediotekets skol-biblioteksgrupp erbjuder flera tjänster.