Språkforskningsinstitutet

Behöver ni förstärka ert språkutvecklande arbete?

Språkforskningsinstitutet ger utvecklingsstöd till kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasium i Stockholm stad. Pedagoger och skolledare kan vända sig till oss när skolan har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt.

Senast uppdaterad 3 maj 2016