Litteracitet och flerspråkighet

Behöver ni förstärka ert språkutvecklande arbete?

Vi är ett stöd för kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasium i Stockholm stad. Pedagoger och skolledare kan vända sig till oss när skolan har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt. För att insatserna ska bli så relevanta för din skola som möjligt är det viktigt att din skolledning kontaktar oss så att vi tillsammans kan komma fram till vilka stödinsatser som passar er bäst.

Senast uppdaterad 3 maj 2016